Recyklace
a demolice

Vokurka
Recyklační středisko - Zájezd, dálnice D7, EXIT 9, 273 43 Zájezd

poptávka

Recyklace Demolice

Ceník služeb - středisko Zájezd

Prodej písku, štěrku a recyklátu, možnost dopravy.

Příjem odpadu k recyklaci

Odpad Cena za tunu
Beton prostý do 50x50 cm 40,- Kč/t
Beton prostý neomezená velikost 80,- Kč/t
Železobeton do 50x50 cm 80,- Kč/t
Železobeton neomezená velikost 120,- Kč/t
Směsná suť 260,- Kč/t
Vyfrézovaný asfalt (bez dehtu) 300,- Kč/t
Asfaltové kry 400,- Kč/t

Ceny jsou bez DPH

Ceník recykláty

Materiál Cena za tunu
Betonový recyklát 0-63 150,- Kč/t
Betonový recyklát 0-32 175,- Kč/t
Betonový recyklát 32-63 200,- Kč/t
Betonový recyklát 8-32 200,- Kč/t
Betonový recyklát 0-8 125,- Kč/t
Suťový recyklát 32-63 80,- Kč/t
Suťový recyklát 8-32 80,- Kč/t
Suťový recyklát 0-8 50,- Kč/t
Asfaltový recyklát 0-32 100,- Kč/t

Ceny jsou bez DPH

Ceník písky

Materiál Cena za tunu
Písek říční 0/8 200,- Kč/t
Písek kopaný 0/8 260,- Kč/t
Písek zásypový 0/8 140,- Kč/t

Ceny jsou bez DPH

Napište nám

Potřebujete poradit? Máte dotaz ohledně realizace demolice, nebo recyklace?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Vokurka a AV R7 s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky