Recyklace
a demolice

Vokurka
Recyklační středisko - Zájezd, dálnice D7, EXIT 9, 273 43 Zájezd

poptávka

Recyklace Demolice

Recyklace - středisko Zájezd

Přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci. Prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na tvorbu provizorních cest, zásypy, zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy či jemně drcený asfalt. Nabízíme zemní, výkopové a stavební práce. Vlastníme čelisťové drtiče. Provádíme i mobilní drcení a třídění přímo na staveništi. Máme vlastní mechanizaci, která je schopna Váš odpad naložit a přepravit na naší stanici.

Vykupované odpady

Kód odpadu Název odpadu Třída odpadu
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 O

Prodávané recykláty

Recyklované produkty z betonové suti

Betonový recyklát 0-63
Betonový recyklát 0-32
Betonový recyklát 32-63
Betonový recyklát 8-32
Betonový recyklát 0-8

Recyklované písky

Písek říční 0-8
Písek kopaný 0-8
Písek zásypový 0-8

Recyklované produkty z cihelné suti

Suťový recyklát 0-8
Suťový recyklát 8-32
Suťový recyklát 32-64

Recyklované produkty z živice

Asfaltový recyklát 0-32

Napište nám

Potřebujete poradit? Máte dotaz ohledně realizace demolice, nebo recyklace?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Vokurka a AV R7 s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky