Recyklace
a demolice

Vokurka
Recyklační středisko - Zájezd, dálnice D7, EXIT 9, 273 43 Zájezd

poptávka

Recyklace Demolice

Projekt je realizován vrámci

připravujeme!


Projekt je realizován vrámci Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

název programu: Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, Priotirní osa 3

název projektu: Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti AV R7 s.r.o.

registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0021776

žadatel: AV R7 s.r.o. Svrkyně 84, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 28938836

termín realizace: 7.5.2020 - 31.12.2020

způsobilé výdaje: 6 778 700,00 Kč

dotace: 3 050 415,00 Kč (45%)


popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

cíle a výsledky:
Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavedení moderních výrobních technologií pro zavedení cirkulárního hospodářství. S nově požízenou technologií bude společnost schopna provádět drcení a třídění stavebního odpadu k dalšímu využití. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

na začátek stránky